Software Listing by Computas AS

1. Computas Interactor 1.2 The Computas Interactor made by Computas AS is a free app to make the communication between a presenter and the audience easier. The presenter can start a session and the audience can ask questions and give feedback so the presenter can make... DetailsDownload  - Screenshot

2. Pappatid 1.0 Pappatid er en app utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Den er laget for deg som er nybakt pappa og som bruker fedrekvoten (tidligere kjent som pappaperm). Appen skal hjelpe deg med y komme i kontakt med andre fedre i... DetailsDownload  - Screenshot

Top Software

New Software

Top Search

Latest Reviews